July 25, 2017

Xâm phạm quyền tác giả

Một thực trạng đã và đang xảy ra tại Việt Nam hiện nay là thực trạng vi phạm quyền tác giả diễn ra khá phổ biến, khi mà chúng ta đang sống trong thời đại công nghệ thông tin bùng nổ, một sản phẩm trí tuệ có thể bị chia sẻ, phổ biến và sử dụng trái phép ngoài ý muốn của chủ sở hữu. Nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng và hỗ trợ Quý khách hàng thuận tiện trong công việc, Luật Tâm Anh kính gửi tới Quý khách hàng thông tin chi tiết về vấn đề Xâm phạm quyền tác giả theo quy định pháp luật hiện hành như sau:

1. Các hành vi vi xâm phạm quyền tác giả (quy định tại Điều 28, Luật Sở hữu trí tuệ)

– Chiếm đoạt quyền tác giả đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học;

– Mạo danh tác giả;

– Công bố, phân phối tác phẩm mà không được phép của tác giả;

– Công bố, phân phối tác phẩm có đồng tác giả mà không được phép của đồng tác giả đó;

– Sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả;

– Sao chép tác phẩm mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm đ khoản 1 Điều 25 của Luật này;

– Làm tác phẩm phái sinh mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm được dùng để làm tác phẩm phái sinh, trừ trường hợp quy định tại điểm i khoản 1 Điều 25 của Luật này;

– Sử dụng tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả, không trả tiền nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất khác theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 25 của Luật này;

– Cho thuê tác phẩm mà không trả tiền nhuận bút, thù lao và quyền lợi vật chất khác cho tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả;

– Nhân bản, sản xuất bản sao, phân phối, trưng bày hoặc truyền đạt tác phẩm đến công chúng qua mạng truyền thông và các phương tiện kỹ thuật số mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả;

– Xuất bản tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả;

– Cố ý huỷ bỏ hoặc làm vô hiệu các biện pháp kỹ thuật do chủ sở hữu quyền tác giả thực hiện để bảo vệ quyền tác giả đối với tác phẩm của mình;

– Cố ý xoá, thay đổi thông tin quản lý quyền dưới hình thức điện tử có trong tác phẩm;

– Sản xuất, lắp ráp, biến đổi, phân phối, nhập khẩu, xuất khẩu, bán hoặc cho thuê thiết bị khi biết hoặc có cơ sở để biết thiết bị đó làm vô hiệu các biện pháp kỹ thuật do chủ sở hữu quyền tác giả thực hiện để bảo vệ quyền tác giả đối với tác phẩm của mình;

– Làm và bán tác phẩm mà chữ ký của tác giả bị giả mạo;

– Xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối bản sao tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả.

xâm phạm quyền tác giả

Xâm phạm quyền tác giả

2. Các biện pháp xử lý xâm phạm quyền tác giả

– Xử lý xâm phạm quyền tác giả bằng biện pháp dân sự: xử lý hành vi xâm phạm theo yêu cầu của chủ thể quyền sở hữu công nghiệp hoặc của tổ chức, cá nhân bị thiệt hại do hành vi xâm phạm gây ra.

– Xử lý xâm phạm quyền tác giả bằng biện pháp hành chính: xử lý hành vi xâm phạm thuộc trong các trường hợp quy định tại Điều 211 của Luật Sở hữu trí tuệ.

-Xử lý xâm phạm quyền tác giả bằng biện pháp hình sự: được áp dụng để xử lý hành vi xâm phạm trong trường hợp hành vi đó có yếu tố cấu thành tội phạm theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Luật Tâm Anh hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin chi tiết về các dịch vụ Bảo hộ thương hiệu, Quý khách hàng vui lòng liên hệ tới Luật Tâm Anh để được tư vấn, hỗ trợ đầy đủ. Trân trọng!

Công ty Luật TNHH Tâm Anh
Tel: (024) 6.267.2777/ 6.287.2777
Hotline: 0915928857 – 0961521899
Email: lananh.nguyen@luattamanh.com.vn

Xâm phạm quyền tác giả, Xử lý vi phạm , , , , , , , , , , , ,
About admin baoho

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *